Lưu trữ Blog

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Nuôi yến trong nhà .Cách thu hoạch tai tổ yến sào .

Cách thu hoạch tai tổ yến sào .

Việc thu hoạch tổ yến sào cần rất nhiều thời gian và nhân công trong việc thu hoạch .Vì phải di chuyển nhiều ở những độ cao khác nhau .

Thu hoạch tai tổ yến sào 


thu-hoach-to-yen-sao-1
Thu hoạch tai tổ yến sào 1 

thu-hoach-to-yen-sao-2
Thu hoạch tai tổ yến sào 2

thu-hoach-to-yen-sao-4
Thu hoạch tai tổ yến sào 3

thu-hoach-to-yen-sao-4
Thu hoạch tai tổ yến sào 4

thu-hoach-to-yen-sao-5
Thu hoạch tai tổ yến sào 5

thu-hoach-to-yen-sao-6
Thu hoạch tai tổ yến sào 6

thu-hoach-to-yen-sao-7
Thu hoạch tai tổ yến sào 7

Sau khi thu hoạch tai tổ yến sào :


Sau khi thu hoạch tai tổ yến sào .Bước kế tiếp sẽ qua công đoạn phân loại theo kích thước ,hình dạng ,tổ yến  sào bể ,tổ yến sào ở góc 45 độ  ....

thu-hoach-to-yen-sao-8
Thu hoạch tai tổ yến sào 8

thu-hoach-to-yen-sao-9
Thu hoạch tai tổ yến sào 9

thu-hoach-to-yen-sao-10
Thu hoạch tai tổ yến sào 10

thu-hoach-to-yen-sao-11
Thu hoạch tai tổ yến sào 11

thu-hoach-to-yen-sao-12
Thu hoạch tai tổ yến sào 12

thu-hoach-to-yen-sao-13
Thu hoạch tai tổ yến sào 13

Thu hoạch tai tổ yến sào và phân loại :


thu-hoach-to-yen-sao-14
Thu hoạch tai tổ yến sào 14

thu-hoach-to-yen-sao-15
Thu hoạch tai tổ yến sào 15

thu-hoach-to-yen-sao-16
Thu hoạch tai tổ yến sào 16

thu-hoach-to-yen-sao-17
Thu hoạch tai tổ yến sào 17

thu-hoach-to-yen-sao-18
Thu hoạch tai tổ yến sào 18

thu-hoach-to-yen-sao-19
Thu hoạch tai tổ yến sào 19

thu-hoach-to-yen-sao-20
Thu hoạch tai tổ yến sào 20

thu-hoach-to-yen-sao-21
Thu hoạch tai tổ yến sào 21

Nguồn Malaysia.

0 comments:

Đăng nhận xét

Mong bạn đừng quên để lại lời bình luận dưới mỗi bài viết .Chân thành cảm ơn vì nhận xét đóng góp của bạn .

 
Related Posts with Thumbnails